Skip to content

Пречистватели за въздуха за ДГ „Стадиона” в град Бяла

Пречистватели за въздуха за ДГ „Стадиона” в град Бяла

Устройства за пречистване на въздуха бяха закупени и монтирани от Ротари клуб „Русе Дунав в Детска градина „Стадиона” в град Бяла. Финансирането за тях беше обезпечено по проект „Подобряване на здравната инфраструктура на ДГ „Стадиона” в гр. Бяла и ДГ „Снежанка” в гр. Русе и осигуряване на условия за занимания на децата на закрито”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Ротари”, Ротари клуб „Русе” и МБАЛ „Юлия Вревска” – гр. Бяла.

Апаратите за дезинфекция на въздуха са разположени в занималните в сградата. По този начин се осигурява по-здравословна среда за всички 90 деца на възраст от 2 до 7 години, които посещават детска градина „Стадиона”. Устройствата работят с ултравиолетови лъчи, които  унищожават бактерии, вируси  и премахват алергени и са сертифицирани за употреба в детски заведения от Министерството на здравеопазването. „Те могат да работят, когато децата се намират в помещението и не оказват вредно въздействие върху тях”, уточни Паст президентът на Ротари клуб „Русе Дунав” д-р Виктор Маргаритов.

Дарението беше предадено на директора на детската градина Стефка Деликоцева, която сърдечно благодари на ротарианците за инициативата, осъществена в кратки срокове. „Тези устройства ще бъдат  полезни за децата. В условията на Ковид-19 се осигурява спокойствие за родителите и за персонала на детското заведение.”, добави още Стефка Деликоцева.

Кметът на Община Бяла Димитър Славов и председателят на Общинския съвет Мариан Антонов, които присъстваха на предаването на дарението, изразиха готовност да си сътрудничат с Ротари клуб „Русе Дунав” и занапред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *