Skip to content

Ново оборудване за Ясла №1 в Русе

Ново оборудване за Ясла №1 в Русе

С грижа не само за децата, но и за персонала в детските и здравните заведение, Ротари клуб „Русе-Дунав” закупи и дари оборудване за Ясла № 1 в Русе. След среща с ръководството на яслата, стана ясно, че има необходимост от нови пералня и сушилня с капацитет, който да покрива необходимостите в здравното заведение. Уредите, които закупихме и монтирахме улесняват работата на персонала и подобряват хигиенните условия.

Проектът беше реализиран през 2019-2020 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ: