Skip to content

Модерна площадка в Ясла №4 в Русе

Модерна площадка в Ясла №4 в Русе

На нови, по-добри условия за игра на открито се радват 100 деца на възраст от 1 до 4 години, възпитаници на Ясла №4 в Русе. Това стана възможно благодарение на проекта на Ротари клуб „Русе – Дунав”:

„За добро физическо и психично здраве за децата – Подобряване на материално-техническата база в детските ясли. Ремонт на детска площадка в Ясла №4, гр.Русе”.

Партньори в осъществяването на идеята бяха „Дунарит” АД и Ротари клуб Русе, една част от финансовите средства ни бяха предоставени от Фондация Ротари, чрез Дистриктен грант.

Работата по осъществяването на проекта започна с облагородяване на терена, подравняване и полагане на бетон и арматура, каучукова настилка, подходяща за игра за най-малките. Бяха доставени и монтирани модерни люлки, беседки, пейки, пързалки, комбинирани детски съоръжения, отговарящи на най-новите стандарти за безопасност, за децата от тази възрастова група и създаващи уютна среда за игра и занимания на открито. Беше монтирана и цветна ограда.

Проектът беше реализиран в периода 2020 – 2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ: