Skip to content

Какво е Ротари Интернешанъл

Какво е Ротари Интернешанъл

Ротари е глобална мрежа от 1,4 милиона ротарианци, приятели, лидери и хора, които решават проблеми, които виждат свят, в който всички се обединяват и предприемат действия за създаване на трайна промяна – по целия свят, в нашите общности и в самите нас.

Решаването на реални проблеми изисква истински ангажимент и визия. Повече от 118 години ротарианците използваме своята страст, енергия и интелигентност, за да предприемаме действия по устойчиви проекти, което ни прави хора на действието.

Какво правим

Членовете на Ротари вярваме, че имаме споделена отговорност да предприемем действия по най-упоритите проблеми в нашия свят. Нашите повече от 46 000 клуба в целия свят работят заедно за:

Мир избягване/разрешаване на конфликти;

-Превенция и лечение на заболявания;

-Вода и хигиена;

-Майчино и детско здраве;

-Образование и грамотност;

-Икономическо и обществено развитие;

-Опазване на околната среда

Нашата визия

Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат трайна промяна – по целия свят, в нашите общности и в самите нас.

За да създадем по-добър свят за всички, в нашата организация работим в съответствие с ротарианските принципи и се водим от четиристранния тест на Ротари, а именно:

-Това ли е истината?

-Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?

-Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства?

-Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

Повече за Ротари интернешънъл можете да научите тук: www.rotary.org