Skip to content

Какво е Ротари България

Какво е Ротари България

РОТАРИ БЪЛГАРИЯ – ДИСТРИКТ 2482

Ротари България, Дистрикт 2482 към Ротари интернешънъл е съвкупността от ротари клубовете в географската територия, обхващаща Република България. Обхватът на дистрикта се определя от Ротари Интернешънъл, който асоциира съществуващите на тази територия Ротари клубове за административни цели. Дистриктът съществува, за да подпомага своите клубни членове да развиват целите на Ротари. Освен в Дистрикта, всеки Ротари клуб принадлежи към отделна зона, обособена също на териториален принцип, като зоните в България са 18.

Дистриктът се ръководи от Дистрикт гуверньор, който се избира за всяка ротарианска година, от 1 юли. В работата си той е подпомогнат от Консултативен съвет на Паст Дистрикт гуверньорите, от секретариат и от комитети, чиято роля е да подпомагат клубовете да се развиват в различни направления.

През 2023 година Ротари България отбелязва 90 години. Към момента в страната работят и се развиват 90 Ротари клуба, а общия брой на ротарианците надвишава 2 000 души.

Повече за нашия дистрикт 2482 можете да научите тук: www.rotarydistrict2482.org