Skip to content

Изпълнени проекти

Изпълнени проекти

Подобряване на здравословната среда в две детски градини в русенско

2022 г. – „Подобряване на здравната инфраструктура на ДГ „Снежанка” в гр. Русе и ДГ „Стадиона” в гр. Бяла и осигуряване на условия за занимания на децата на закрито, чрез закупуване и монтаж на ултравиолетови съоръжения за пречистване на въздуха; повече можете да прочетете тук.

Модерна площадка в Ясла №4 в Русе

2021 г – Изграждане на съвременна детска площадка в двора на Детска ясла № 4 в гр. Русе; повече можете да прочетете тук.

Ново оборудване за Ясла №1 в Русе

2020 г. – Закупуване на оборудване за Първа ясла в гр . Русе; повече можете да прочетете тук.

Подновени настилки в занималните и по-удобни кошари в спалните на Ясла №4 в Русе

2019 г. – Ремонт на вътрешните настилки и закупуване на оборудване в Детска ясла № 4 в гр. Русе; повече можете да прочетете тук.

Многофункционална спортна площадка за Българския лицей в Кишинев, Молдова

2017 г. – 2019 г. – Изграждане на съвременна спортна площадка за българското училище в гр. Кишинев, Молдова; повече можете да прочетете тук.

Изграждане на чешма в центъра на Русе, по повод 10 годишнината на Ротари клуб „Русе-Дунав”

Ротари клуб „Русе-Дунав” отбеляза 10 години от чартирането си с построяване на чешма в градинката пред сградата, в която са се помещавали някога градските халите. Проектът е осъществен през 2015-2016 г. Повече информация може да прочетете тук.

По-добри условия за спорт и обучение в русенските училища

В периода от 2006-2016г., Ротари клуб „Русе – Дунав” полага усилия да се обновят и модернизират няколко образователни институции в града, за да могат възпитаниците им да се учат и спортуват в по-добри условия; Повече информация можете да прочетете тук.