Skip to content

За нас

За нас

Ротари клуб „Русе-Дунав” е член на международната организация Ротари Интернешънъл, част от Ротари България Дистрикт 2482. Клубът ни е пример за ротарианство в действие, работим неуморно в подкрепа на местни каузи, като подобряване на образованието и здравеопазването, превенция и лечение на заболявания, майчино и детско здраве, икономическо и обществено развитие, опазване на околната среда, осигуряване на чиста вода, насърчаване на мира и разрешаването на конфликти.

Нашият клуб е осъществил множество проекти – местни, регионални и международни, като чрез усилията на ротарианците през годините, сме промени живота на много хора в общността.  Утвърдили сме се като организация, която демонстрира, че като живеем в съответствие с ценностите на Ротари, можем да променим света и да въздействаме трайно върху идните поколения. Главната мисията на Ротари клуб „Русе – Дунав” е да подпомагаме децата от русенските училища в областта на спорта, културата и образованието. Повече за нашите проекти, можете да прочетете тук.

В годините на активна служба, ротарианците от клуб „Русе-Дунав” укрепваме партньорството си с други клубове, като сме побратимени с Ротари клуб „Дунав” – Нови Сад и Ротари клуб „Данубиус” Гюргево. Клубът ни е съосновател и на договор за сътрудничество на Ротари клубовете от градовете в долното течение на река Дунав, подписан на 28 октомври 2006 г.

Съществуването на Ротари клуб „Русе-Дунав” от основаването му до днес, е доказателство за духа на служба, който е в основата на ротарианството, за силата му да обединява хората и да създава положителни промени.

Клубът ни е чартиран на 21 декември 2004 г. по инициатива на изтъкнати общественици и бизнесмени от Русе, сред които архитекти, строители, юристи, търговци, предприемачи. Както сега, така и тогава, клубът събира съмишленици, които споделят страстта да оказват положително въздействие в местната общност и извън нея, чрез своята отдаденост и ангажираност към ценностите на Ротари като почтеност, лидерство и приятелство. Действията по чартирането на клуба ни са подкрепени от съществуващия вече Ротари клуб Русе, който става наш спонсор.

От основаването си до днес, членове на Ротари клуб “Русе – Дунав” са били повече от 55 човека.През годините президенти и секретари на РК „Русе – Дунав” са били изтъкнати в своите професии русенци, а именно:

Мандат: 2004 г. – 2005 г.

Президент: Драгомир Стоянов – Чартър президент

Секретар: Иво Бацалов

Мандат: 2005 г. – 2006 г.

Президент: Илия Димитров

Секретар: Огнян Минчев

Мандат: 2006 г. – 2007 г.

Президент: Светозар Пенчев

Секретар: Явор Асенов

Мандат: 2007 г. – 2008 г.

Президент: Енчо Енев

Секретар: Явор Асенов

Мандат: 2008 г. – 2009 г.

Президент: Красимир Вълчев

Секретар: Пламен Цветков

Мандат: 2009 г. – 2010 г.

Президент: Иво Бацалов

Секретар: Явор Асенов

Мандат: 2010 г. – 2011 г.

Президент: Вълко Вълков

Секретар: Пламен Цветков

Мандат: 2011 г. – 2012 г.

Президент: Димитър Великов

Секретар: Иван Минчев

Мандат: 2012 г. – 2013 г.

Президент: Пламен Цветков

Секретар: Янко Енев

Мандат: 2013 г. – 2014 г.

Президент: Явор Асенов

Секретар: Любен Пенев

Мандат: 2014 г. – 2015 г.

Президент: Никола Николов

Секретар: Любен Пенев

Мандат: 2015 г. – 2016 г.

Президент: Любен Пенев

Секретар: Валентин Якимов

Мандат: 2016 г. – 2017 г.

Президент: Евени Велковски

Секретар: Анастас Георгиев

Мандат: 2017 г. – 2018 г.

Президент: Валентин Якимов

Секретар: Генади Георгиев

Мандат: 2018 г. – 2019 г.

Президент: Генади Георгиев

Секретар: Тошко Христов

Мандат: 2019 г. – 2020 г.

Президент: Тошко Христов

Секретар: Андрей Димитров

Мандат: 2020 г. – 2021 г.

Президент: Кръстьо Кръстев

Секретар: Красимир Вълчев

Мандат: 2021 г. – 2022 г.

Президент: Виктор Маргаритов

Секретар: Явор Асенов

Мандат: 2022 г. – 2023 г.

Президент: Андрей Димитров

Секретар: Явор Асенов

ВИЖТЕ ОЩЕ: