Skip to content

Книги за читалищата в областта

Книги за читалищата в областта

Ротари клуб „Русе-Дунав” подкрепихме проекта на приятелите ни от Ротари клуб „Русе”, като им предадохме повече от 250  подбрани книги, които ще бъдат раздадени на читалищата в областта. По този начин повече хора, които нямат възможност да закупят или наемат книга, ще могат да се обогатят и да се докоснат до произведенията. Художествената и специализирана литература е от семейната библиотека на нашите покойни приятели, Паст президента Вълко Вълков и неговата съпруга Светла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *