Skip to content

Изграждане на сензорна стая в Детска градина „Русалка” в гр.Русе

Изграждане на сензорна стая в Детска градина „Русалка” в гр.Русе

През 2022-2023 г., усилията ни са насочени към изграждане на „Детска сензорна стая в Детска градина „Русалка” – гр. Русе”. Проектът на Ротари клуб „Русе-Дунав” е подпомогнат от Фондация Ротари с Дистриктен грант и се изпълнява в партньорство с Ротари клуб Русе.

Избрахме Детска градина „Русалка”, тъй като е една от най-големите в Русе. В състава на експертите в детското заведение има  психолог, който ще работи с децата и ще ги насърчава да подобряват уменията си, чрез използването на специалните уреди, с които ще оборудваме сензорната стая. Пособията, което ще закупим и монтираме, ще се употребява от всички деца в градината, а не само от такива в неравностойно положение и със специални потребности.

С общите усилия на ротарианците от клуба, планираме да изпълним проекта си до средата на 2023 годината.

Защо е важно в детските градини да има сензорни зали?

Сензорните зали допринасят за рехабилитацията на деца в ранна възраст с нарушения в опорно-двигателния апарат (церебрална парализа), речта, зрението, слуха, двигателните умения или имат забавено психоемоционално развитие. Заниманията в сензорните зали облекчават стреса, коригират емоционалното състояние и имат положителен ефект върху развитието на децата.

Основната цел на сензорните зали в образователните институции е да създадат приобщаваща учебна среда, която да отговаря на разнообразните нужди на всички ученици, независимо от техните способности или предизвикателства. За деца със затруднения със сензорната обработка, сензорните зали подпомагат и повлияват общото им благосъстояние. Това от своя страна може да доведе до подобрения в тяхното внимание, фокус, поведение и резултати в обучението.

Сензорните зали обикновено са проектирани с набор от оборудване, което може да помогне на децата да развият различни сензорни умения. Например, тактилно оборудване като пясъчници, текстурирани постелки и тактилни стени, може да помогне на децата да развият сетивата си. Визуалното оборудване, като светлинни панели, нишки от оптични влакна и прожекционни системи може да помогне на децата да развият своите умения за визуална обработка. Слухово оборудване, като звукови системи, музикални инструменти и шумопотискащи слушалки, може да помогне на децата да развият уменията си за слухова обработка.

Като цяло сензорните зали могат да осигурят забавен и увлекателен начин за децата да подобрят своите умения за сензорна обработка, като същевременно насърчават социализацията и комуникационните им умения. Чрез създаването на приобщаваща и подкрепяща учебна среда, образователните институции могат да помогнат на всички деца да се развиват и да достигнат пълния си потенциал.

Можете да подкрепите проекта ни финансово:

Сдружение “Ротари клуб Русе-Дунав”

IBAN: BG63FINV91501000072775

BIC: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка

Сметка в лева.

Основание за превод: дарение

Повече за изпълнените от нас проекти през годините, можете да научите тук